Action speaks louder than words!

Vitapowder

      VITAPOWDER

Dạng bào chế:           Bột

Thành phần và hàm lượng các chât có trong sản phẩm

 

Mỗi kg   bao gồm

- Vitamin A                                       5,000,000.00 IU

- Vitamin D3                                     3,000,000.00 IU

- Vitamin E                                               15,00.00 IU

- Vitamin K3                                                   4.00 gm

- Vitamin B1                                                   5.00 gm

- Vitamin B2                                                   4.40 gm

- Vitamin B6                                                   4.00 gm

- Vitamin B12                                                 0.02 gm

- Nicotinic acid                                              40.00 gm

- Pantothenic acid                                        25.00 gm

- Folic acid                                                      0.60 gm

- Biotin                                                             0.50 gm

- Vitamin C                                                    80.00 gm

Amino acids :  Hydrolyzed yeast protein

                   (Saccharomyces cerevisiae): - 155 gm

          Aspartic Acid                                    11.01 gm

          Treonine                                            6.51 gm

          Serine                                                 8.22 gm

          Glutamic Acid                                   19.07 gm

          Proline                                              6.20 gm

          Glycine                                              6.98 gm

          Alanine                                             8.06 gm

          Cystine                                              1.86 gm

          Valine                                               8.84 gm

          Methionine                                        2.33 gm

          Isoleucine                                          5.74 gm

          Leucine                                              9.77 gm

          Phenylalanine                                    5.89 gm

          Tyrosine                                            3.72 gm

          Lysine                                               9.61 gm

          Histidine                                           2.64 gm

          Arginine                                            6.67 gm

          Coloring agent                                  10.00 gm

          Preservative                                       0.2 gm                                             

          Tá dược vừa đủ                                   1kg

Chỉ định về  điều trị bệnh và sử dụng

-         Bổ sung các vitamin và acid amin thiết yếu

Liều lượng sử dụng

- Đường dùng thuốc: Trộn thức ăn hoặc hòa nước cho uống ít nhất 7 ngày

- Troon 1kg cho 1-2 tấn thức ăn hoặc 1000-2000 lít nước