Action speaks louder than words!

Vaccin 5 bệnh - Vanguard Plus 5

Vaccin phòng 5 bệnh trên chó

Quy cách: 1liều/2lọ

Sản phẩm của Công ty Pfizer (Mỹ)