Action speaks louder than words!

Lincomix 110 Premix

Kháng sinh trộng thức ăn phòng bệnh hô hấp, tiêu chảy

Quy cách: bao 5kg

Sản phẩm của Công ty Pfizer (Mỹ)