Action speaks louder than words!

LitterGuard LT-C

Phòng bệnh tiêu chảy do: Ecoli, Vi khuẩn yếm khí (Clostridium perfringen)

Quy cách: 1liều/lọ và 10liều/lọ

Sản phẩm của Công ty Pfizer (Mỹ)