Action speaks louder than words!

RespiSure 1 One

Phòng bệnh suyễn do  Mycoplasma, chích liều duy nhất từ 1-3 tuần tuổi
Quy cách: 10 liều/lọ và 50 liều/lọ
Sản phẩm của công ty Pfizer (Mỹ)