Action speaks louder than words!

RespiSure

Phòng bệnh suyễn do  Mycoplasma, chích ngừa lúc 1 và 3 tuần tuổi
Quy cách: 10 liều/lọ và 50 liều/lọ
Sản phẩm của Công ty Pfizer (Mỹ)