Action speaks louder than words!

Quy trình phòng bệnh cho heoChú thích: (1) Dịch tả và LMLM tiêm theo hướng dẫn của nhà sản xuất
(2) Chỉ thực hiện khi heo chưa được tiêm phòng lúc 10 tuần tuổi
(3) Chỉ tiêm 1 mũi lúc 3 tuần trước khi phối khi lúc nhỏ đã có chủng Respisure 2 lần (lúc 7 ngày và 21 ngày)
(4) Chủng ngừa lần đầu với 2 mũi cách nhau 3 tuần, mũi thứ 2 chậm nhất lúc 2 tuần trước đẻ. Tái chủng 1 mũi lúc 2 tuần trước mỗi lần sinh kế tiếp
(5) LitterGuard LT phòng E.coli, LitterGuard LT-C phòng E.coli và Clostridium. Chủng ngừa lần đầu với 2 mũi cách nhau 3 tuần, mũi thứ 2 trễ nhất lúc 2 tuần trước khi đẻ. Tái chủng 1 mũi lúc 2 tuần trước mỗi lần sinh kế tiếp