Action speaks louder than words!

Tiêm phòng cho heo nái mang thai

Câu hỏi: Heo mẹ trước khi sinh 10 ngày có tiêm ngừa thuốc phòng bệnh giả dại được không? Heo nái mang thai 100 ngày có cần tiêm ngừa E.coli không?
Gửi từ email: tuan.mvc@gmail.com

Trả lời:
Nói chung việc tiêm ngừa vaccine cho heo nái là điều rất cần thiết, vì có thể đạt được hai mục đích đó là:
(1) Ngừa bệnh cho heo nái
(2) Heo nái sẽ truyền kháng thể để phòng bệnh cho heo con qua sữa đầu. Vấn đề ở đây là nên tiêm ngừa lúc nào cho có hiệu quả?

-Chúng ta biết rằng heo nái ở thời kỳ đầu mang thai nếu bị nhiễm bệnh giả dại thì thai bị chết và tiêu thai.

-Nếu heo nái bị nhiễm bệnh giả dại ở giai đoạn giữa của chu kỳ mang thai thì sẽ gây ra hiện tượng thai gỗ, sẩy thai.

-Nếu bị nhiễm bệnh ở thời kỳ chửa cuối sẽ gây ra sẩy thai, heo con sinh ra yếu, hoặc chết lúc sinh.

Thời gian cần thiết để hình thành kháng thể cao nhất sau khi tiêm vaccine là khoảng 2 tuần. Như vậy việc tiêm ngừa vaccine để phòng bệnh giả dại cho heo nái 15 ngày trước khi phối là tốt nhất. Đối với heo nái rạ có thể tiêm vaccine ngừa bệnh giả dại 3-6 tuần trước mỗi lứa đẻ hoặc ít nhất là 2 tuần để heo nái đủ thời gian tạo ra kháng thể truyền qua cho heo con. (Lưu ý khi tiêm cho heo nái mang thai cố gắng tiêm nhẹ nhàng, đừng làm cho heo nái giựt mình hoặc nhảy chồm đột ngột có thể ảnh hưởng đến thai).

Tóm lại, heo nái chỉ còn 10 ngày nữa là sinh thì không nên tiêm vaccine để ngừa bệnh giả dại vì không đủ thời gian để tạo kháng thể phòng bệnh cho heo con.

Vấn đề thứ hai  là heo nái mang thai 100 ngày có cần tiêm ngừa E.coli không?

Như phần trên đã trình bày, sau khi tiêm ngừa 2 tuần thì kháng thể sẽ được hình thành trong cơ thể thú mẹ và sẽ có trong sữa đầu. Việc tiêm ngừa E.coli cho heo nái là để tạo ra kháng thể truyền qua sữa đầu để ngừa bệnh E.coli cho heo con trong thời gian bú mẹ.

Con heo nái còn khoảng 2 tuần nữa mới sinh nên việc tiêm ngừa E.coli là vẫn còn kịp và cần thiết để phòng bệnh cho heo con.

Kính chúc bà con chăn nuôi luôn sức khỏe và thành công.